Praktiskt och enkelt

Det man har plats för är oftast småsaker men så behöver man skydda fix turer från rost och då tar det ibland tid att kunna får bra förvaring. Det man inte har på företaget gjorde att jag stannade till och sökte på nätet och efter att ha haft en lång stund med chefen på lagret så kom vi överens om att vi skulle skaffa något för att förvara våra känsligaste fix turer i lådor av plast som skyddar mot fukt och annan smuts som kan komma av att man byter plats på olika lådor och detta var en bra förvaring att skaffa till företaget